חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קפאון ב' קוים

קפאון ב' קוים
אחר שיצא קו האמצעי, ... נקפאו ועמדו ב' הקוין ע"י קו אמצעי שהוא ת"ת הנקרא רוח, דהיינו שנעשה כמו דברים מוצקים, שהאחד לא יכנוס עוד תוך הגבול של חברו.