חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קליטה

קליטה
קליטה, פירושו, המוחין דבחינת השורק שקלטה מהבינה, שבסבתם נסתמה ונקפאה. וכשנמשך אליה האור דבחינת החירק, הכה בהמוחין ההם, דהיינו שביטל שליטתם שלא ישלטו לבדם זולת על ידי התלבשות בחסדים, ואז נפתחו הכחות שבהמלכות מקפיאתם.