חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קליטה

כוחות הקליטה
והאור הכה בהקליטה ונפתחו כוחותיה. קליטה, פירושו, המוחין דבחינת השורק שקלטה מהבינה, שבסבתם נסתמה ונקפאה. וכשנמשך אליה האור דבחינת החירק, הכה בהמוחין ההם, דהיינו שביטל שליטתם שלא ישלטו לבדם זולת על ידי התלבשות בחסדים, ואז נפתחו הכחות שבהמלכות מקפיאתם.