חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קליטה

קליטה
טופס הקליטה באלו המוחין שקבלה המלכות נמצא כמו חותם הטבעת, אשר הנחתם משיג אותו הצורה הנמצאת בהחותם אותו, לא יחסר משהו. פירוש. שסובב על תחילת דבריו שאמר (באות בראשית א' שי"ח) סוספיתא דקמרי גו קלטוי. שהפירוש הוא כמו שאלו הקמרי אינם ראוים למאכל רק אחר שנקלטו באדמה. כן הארץ שהיא המלכות אינה מתקיימת לתפקידה, דהיינו לקיים בני העולם, אלא אחר שעלתה להבינה ונקלטה בה. וזה שמסיים עתה ג"כ באותו הלשון, ואומר שאופן הקליטה הזו, שהמלכות קולטת בהבינה, דומה לחותם ונחתם ממנו, שהנחתם משיג לגמרי את צורת החותם.