חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קיום יעקב

קיום יעקב
... ג' חלוקים, א) שיעקב היה הקיום שלמעלה ומטה. ב) ויצחק רק למעלה בקדושה עליונה. ג) וישמעאל רק למטה. ...