חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קיום העולם

קיום העולם
והכל עומד על התורה, כי כשישראל עוסקים בתורה שמעלים מ"ן לזו"ן וממשיכים את קו האמצעי, כי התורה ה"ס קו אמצעי, מתקיים העולם