חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קטע ממאמר השמות המופשטים

תוכן

קטע ממאמר השמות המופשטים 

ומכאן תבין, שיש בעלי השגה, ואינם בקיאים בחכמת הקבלה. כמו שיש אנשים בעלי עינים, ואין להם ידיעה בחכמת הראיה. וכלפי זה, יש אנשים עוורים, ויש להם בקיאות בחכמת הראיה בתכלית השלימות, דהיינו, באותו הקודם ונמשך המביא לידי ראיה. ואע"פ שאין לו שום מושג נאמן מהראיה עצמה, אמנם מתוך שמות מושאלים ומונחים על החושים שיש לו, אפשר להבינו כל החכמה הזאת. כי אור וצל אפשר להבינו כמו ועל דרך הצל שהוא עמוק מעט מן האור והלבן, וכזה כבר מוצא לו חבר במישוש, כמו חתימה בחקיקה, ואת השמש יש לבאר לו, כמו מחוקק לאותם הצללים.