חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול - ב' בחינות

קול - ב' בחינות
... שהתיקון צמצום ב' שבהמלכות הנק' רקיע, (כנ"ל באות רס"א) מתתקן על החיות ומסבה זו נכללת ב' הנקודות שבהמלכות בגוף החיות, שהן מפתחא ומנעולא, ... ולפיכך יש בהם ב' בחינת קול. א) קול ממותק הבינה, אשר נקודה דמנעולא נגנזת ונעלמת לגמרי, ורק הנקודה דמפתחא נגלית בהם. וע"כ גדפייהו מתחבראן דא בדא לחפייא גופייהו, דהיינו לכסות בחינת הדין הוכלל בגופם מבחינת מנעולא שבהם. ואז נבחן קולם בסוד קול המולה כקול מחנה. ... ... ב) הוא קול גדפין דהיינו בשעתא דאינון פרשי גדפייהו, שכנפיהם פרודות, ואינן מכסות על גופם, שאז נשמע קול בחינת הדין הכלול בגופם ובכנפיהם, אשר קול זה אינו נמתק בהבינה. מחמת הדין הנשמע בתוכו. ולפיכך נוהג בו מיתוק אחר. והוא, כי מבחינת הדין הזה מתתקן המסך דחירק, שעליו יוצא קו האמצעי המכריע בין ב' הקוין. ... ...