חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול ודיבור

קול ודיבור
ודע שאין ז"א ונוקבא נקראים קול ודיבור רק בהשגת המוחין דחיה, ולא בשאר המדרגות הפחותות ממדרגת חיה, ומהמוחין דחיה באות כל הגאולות.