חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול הילדים העוסקים בתורה

קול הילדים העוסקים בתורה
רביין דעלמא הם בחי' מוחין דאחור ... הנקרא אפי זוטרי, וכן רביין דעלמא וכן ינוקי רביין עולמין ובחי' הזווג שלהם במצב זה, נקרא קל ינוקי דלעאן באורייתא. וה"ס תורי זהב וה"ס ב' הכרובים, דאינון אפי זוטרי, אשר אלו המוחין דחיה הנמשכים בסוד התכללות ימינא בשמאלא, לא היו מקובלים כלל בנוקבא זולתם