חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול דממה דקה

קול דממה דקה
בעת שהמסך דחשך קבל קומת הרוח, כבר נתמעט כח הדין שבו לבחינה קול דממה דקה כנ"ל, דאבריר דקיקו חד מגו ההוא פסולת. וה"ס הקול דממה דקה הכתוב באליהו. ... רוח ה"ס קול דממה דקה.