חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול אחד

קול אחד
ויצא יעקב איש תם. שהוא ז"א, והוא קול אחד שיצא ונשמע. ... ואיהו קול חד דנפק ואשתמע