חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול

קול
וקומת חיה, המכונה קול יוצאת על מסך דבהי"ג שבפה, המכונה שינים.