חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול

קול עליון
ז"א נק' קול, וכשהוא עולה להבינה, ומכריע שם בסוד המסך דנקודת חירק, בין נקודת החולם שהוא ימין לבין נקודת השורק שהוא שמאל, אז נק' ז"א קול עליון.