חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול

קול
ברא אלקים את השמים פירושו, שהוציא מתוכו קול, כלומר, אלקים שהיא בינה, האציל והוציא את השמים, שהוא ז"א הנק' קול. והוא נקרא קול השופר, והיינו ברא אלקים את השמים, שהוא ז"א הנקרא קול השופר