חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קול

קול דשארי על בהו
קול דהיינו קומת ז"א הנמשך מאלהים חיים הנקרא קול, דשארי על בהו שהוא רוכב על המסך דצמצום א' הנק' בהו