חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קוים-ג' קוים-ב' מיני התכללות הקוים

ב' מיני התכללות הקוין
יש ב' מיני התכללות הקוין של ימין ושמאל. א) שאחר שקו אמצעי הכריע ביניהם בסוד קומת החסדים היוצאת על המסך דחירק, ונכללו זה בזה, דהיינו החכמה דשמאל בחסדים דימין, וכן החסדים בחכמה, אחר זה מתגבר קו הימין, ונשארו המוחין בבחינת החסדים שבקו ימין. ב) שאחר שנכללו הקוין זה מזה, נשארים הארת שניהם, ויש חסדים וחכמה בימין, ויש חסדים וחכמה בשמאל. ודע, כי התכללות דמין הא' ה"ס מוחין דנשמה. והתכללות דמין הב' ה"ס, מוחין דחיה.