חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

צדק צדק תרדף

תוכן

צדק צדק תרדף (טז,כ)
אחד, לרדוף אחר תורה ומצוות שנק' "צדק", וזהו בחינת שלא לשמה. וצדק הב' הוא, לאחר שהוא כבר עוסק בתו"מ, הוא צריך לרדוף אחרי צדק הב' שהוא בחינת לשמה.
כי ההתחלה היא בשלא לשמה. וזה נקרא 'צדק' בערך הגשמיות, משום שכל הדברים הגשמיים הם בחינת שקר בערך התורה ומצוות, אפילו בבחינת שלא לשמה שנקרא צדק הא'.