חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

צדיק אבד

תוכן

הצדיק אבד ואין איש שם על לב וכו' כי מפני הרעה נאסף הצדיק (ישעי' נז). ופרשו בזהר, בזמנא דקב"ה אשגח בעלמא ולא הוי עלמא כדקא יאות ואזדמן דינא לשריא בעלמא כדין קוב"ה נטיל זכאה דאשתכח בינייהו.
אפשר לפרש, אם צריכין לתת להאדם בחי' ירידה, אז לוקח ממנו את הצדיק, היינו שמקודם לכן נאבדת ממנו אמונת צדיקים, כי אחרת הוא יכול לקבל התחזקות מהצדיק. וז"פ הצדיק אבד ואין איש שם על לב, היינו כי מפני הרעה נאבד לו אמונת צדיקים (וישב ד' ד').