חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

פרשת התוכחה

תוכן

צריכים להאמין שכל מה שמתרחש בעולמנו, הכל הוא בהשגחה, ואין ח"ו שום מקרה. וכמו כן צריכין לדעת שכל מה שכתוב בתוכחה, היינו הקללות ב"אם לא תשמעו", הם יסורים נוראים, ולא כמו שהעולם חושבים, היינו יש שאומרים שהם ברכות ולא קללות, והביאו ראיה לדבריהם שהמגיד מקוז'ניץ…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה