חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

פסח ימין, סוכות שמאל

תוכן

"החדש הזה לכם", היינו באיתגליא שה"ס חסדים מגולים שיש ו' חדשי חורף וו' חדשי קיץ, שהם חג"ת נה"י דז"א וחג"ת נה"י דנוקבא. שבחי' ז"א נק' המחזה ולמעלה דפרצוף הנוקבא, ובחי' נוקבא נקראת המחזה ולמטה דפרצוף הנוקבא. וכל פסח שבועות וסוכות הם נגד ג' קוים חולם שורוק חיריק.
פסח הוא שליטת הימין שה"ס חולם, שאז מאיר האור מלמעלה למטה, שבחי' חסדים יכולים להאיר כך. וגם שם ישנם ג' בחי' חולם שורוק חיריק, נמצא הבחי' חכמה שישנה שם, מאירה בהתכללות החסדים, היא ג"כ מאירה מלמעלה למטה, וזה נק' "לכם". אבל היא נחלקת לב' בחי': למחזה ולמעלה ולמחזה ולמטה. שמחזה ולמעלה נק' מחצית הראשונה של החדש, שאז הוא באיתכסיא שה"ס מחזה ולמעלה, ומחצית השניה הוא מחזה ולמטה. לכן ביום ט"ו בניסן נק' "ביום הראשון" [ויקרא כ"ג ז'] שהוא ראשון לגילוי.
וכמו"כ בחדש תשרי שהוא בכללות קו שמאל, שאינו יכול להאיר אלא מלמטה למעלה, לכן נק' איתכסיא. וגם שם יש החילוק באופן פרטי, בין מחצית הראשון למחצית השניה, לכן סוכות נק' "יום הראשון" [ויקרא כ"ג ל"ה] שהוא ראשון לגילוי מבחי' עלמא דאתכסיא.