חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עשר בשביל שתתעשר

תוכן

תשנ"ח

עשר בשביל שתתעשר [דברים יד, כב]. עשר - היינו לה', למעלה מהדעת שע"י כך תקבל בהתשע ראשונות. עיין מאמר סוכות תשי"ח.