חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עשרה ימים שהם שבוע א' ושלשה ימים

תוכן

אם גל: הא מלכות בת"ת וכן בגבורות לנוק' הה בסיוע ה דאהיה ע  דקרע שטן

00000000 ואו הי 000000000 חושם דיובב

דרכך ת"ת גבורת ז"א

נ ת"ת גבורת נוק'

א דמ"ה ה דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'