חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ענין תפלה

תוכן

תשמ"ו מאמר י חז"ל במסכת תענית (דף ב') אמרו וז"ל, לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו, זו תפלה, אתה אומר, זו תפלה, או אינו אלא עבודה, תלמוד לומר, בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, הוי אומר, זו תפלה וכו', עכ"ל. יש להבין, מדוע נקרא התפלה עבודה, וכי עבודה היא להתפלל לה',…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה