חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ענין שכינה

תוכן

ענין שכינה היינו מקום שהשוכן מגולה. הנה כתוב מלא כל הארץ כבודו[ישעיהו ו' ג'], לית אתר פנוי מני'. ויחד עם זה שורה בחי' הסתרה. ובמקום שיש גילוי אלקותו ית', המקום הזה נק' שכינה, היינו שכאן מגולה השוכן. נמצא לפי"ז כשמדברים מהשכינה, היינו שמדברים מהשוכן, היינו…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה