חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ענין שופטים ושוטרים

תוכן

תשמ"ו מאמר לד הנה הכתוב אומר "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אשר ה' אלקיך נתן לך" וכו' [דברים טז' יח']. ולהבין את הנ"ל, לפי הכלל שהתורה היא נצחיות ונוהגת בכל הדורות, א"כ יש לפרש את הפסוק הנ"ל גם בדורנו אנו. ומשום זה כל מילה ומילה צריכה ביאור בפני עצמו:…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה