חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ענין נתינת שוחד לס"א

תוכן

יש להבין מהו ההפרש בין יניקה לקליפה, לבין קדושה, שזהו איסור בין החלק שנותנין לס"א, שזהו מותר, כמו שעיר לעזאזל וכדומה. מובא בזהר הק' שענין החלק שנותנין להס"א הוא בכדי שלא יקטרג. (עי' בהקמסה"ז בענין שאברהם לא רצה לתת מידי למסכנא). ובמשל גשמי י"ל ע"ד שהאדם…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה