חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ענין יראת הרוממות

תוכן

ענין יראת הרוממות, פירוש, בגין דאיהו רב ושליט על כולא, וא"כ סוף סוף ישלוט עליך גם באותו מצב שאתה נמצא בו עכשיו, והוא בושה רבה וחרפה גדולה להמצא לפני רוממותו בבגד פחות וגרוע כזה, בסוד אל תלחם לחם רע עין ובוצע בירך ניאץ ה'.

וז"ש כל מה שאומר לך בעה"ב עשה חוץ מצא, כי חרפה ובוז היא וא"א להשמע אלי', ברצון הקריבהו נא לפחתך.

אבל כיון שהוא ותמורתו יהי' קודש, היראה מרוממותו שאינו זז ממנו רבה "היא "וכל "הנשים "יתנו יקר לבעליהם, סוד הויה למפרע, ואתה ראית כבר בעיניך, שגם הקורא למפרע לא יצא כלל מרשותא דמארי', וכל היכא דאיתא בי גזא דמארי איתא.

אבל מצח אשה זונה הי' לך בשרשום עליו לא כשאני נכתב, והבן.