חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עיקר הוא הימין

תוכן

אלישע שאל לשונמית, מה יש לך בבית. ואמרה, כ"א אסוך שמן. ואמר לה, כי טוב הוא, צאי ושאלי כלים וכו'.
פרוש כי דוקא במקום שיש בחינת שמן, שהוא בחינת ימין, אז יש מקום לכלים, היינו למצוא בעצמו חסרונות. אבל בזמן שחסר להאדם שמן, שהוא בחינת ימין, אז אסור לעורר את השמאל, היינו בחינת הבירור, אם עבודתו הוא על דרך האמת.