חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עיט

עיט
נתיב לא ידעו עיט, כלומר, שאין שם זווג, המכונה ידיעה וע"כ אומר עליה הכתוב נתיב לא ידעו עיט, כי הוא לא אתיידע (עי' היטב בהמאמר מנעולא ומפתחא).