חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עיבור ג'

עיבור ג'
בחינת עלית מ"ן לצורך מוחין דהולדה, שהוא אחר ט' שנים ויום א', קורא בשם עיבור ג'.
חלק יד' אות ד' ובאו"פ שם, אות ז' ובאו"פ שם, ואות ב' ובאו"פ שם