חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עיבור ב'

עיבור ב'
הבירורים דכלים דאחורים, שהם מבחינת מחזה ולמטה שנתחברו לז"א דנקודים בעת גדלות, וכל אלו הבירורים נבחנים לעיבור ב' שהם כוללים כל המוחין כולם דז"א.
חלק יד' אות ד' ובאו"פ שם, אות ז' ובאו"פ שם, ואות ב' ובאו"פ שם