חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עיבור-ג' עיבורים

ג' עיבורים
ג' עיבורים הם: עיבור ז' הוא לאורות. עיבור ט' חדשים, הוא לניצוצין. עיבור י"ב חדשים, הוא לכלים.
חלק יא' אות א'