חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עיבור-ג' ימי קליטה

ג' ימי קליטה
הם בחי' נפש דעובר, שהוא בחינת עשיה שלו
חלק יא' מאות מ' עד אות נ'