חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עטרה

עטרה
וכלהו עטורא דשמא קדישא וכל אלו מ"ב החקיקות הן לעטר את השם הקדוש. דהיינו להמשיך בתוכם את המוחין דג"ר העליונות דאמא, הנקראות עטרות. בסו"ה צאנה וראנה וגו', בעטרה שעטרה לו אמו וגו'.