חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עזקא דכיא

עזקא דכיא
המוחין דאו"א עלאין נקראים עזקא דכיא...