חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עזא ועזאל

תוכן

זהר דף קנ"ו [ מאמר "אותיות דרב המנונהא סבא"], ד"ה ותדע: המלאכים עזא ועזאל הם מבחינת אחורים דאו"א שהי' מאיר בהם ג"ר דחכמה. קודם חטא נתקנו במדה מרובה. לאחר החטא חזרו לבטולם, ואין להם תקנה לפני גמה"ת.
(משמע, היות שהם מבחינת ג"ר, ולפני גמה"ת אינו מאיר רק ו"ק דחכמה, לכן אין להם תיקון). לב האבן שייכים לתקון או"א הפנימיים, שאליהם מתיחסים המוחין של המלאכים.