חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עומק

עומק
חכמה וחסדים למטה מטבור, דהיינו בנה"י המכונה רום ועומק ...שאורך הוא חכמה, ורוחב הוא חסדים ... שהעומק הוא מקום החסרון.