חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עולם המכוסה

עלמא דאתכסיא
לאה נקראת בשם עלמא דאתכסיא. והוא מטעם להיותה עומדת במקום חג"ת, והיא נתוקנת באחורים דאמא, והיא חושקת בחסדים מכוסים ודוחית להארת חכמה.
חלק יד' אות מ"ו