חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עד כמה שיעור התשובה

תוכן

תשמ"ח מאמר ב הכתוב אומר ?שובה ישראל עד ה' אלקיך וכו', (הושע י"ד). מכאן משמע, ששיעור התשובה הוא עד ה' אלקיך. אמנם יש להבין, מה הפירוש עד ה' אלקיך, שמשמע, שעד המקום הזה צריכים לעשות תשובה. וכשהוא מגיע למקום הזה, כבר אינו צריך לעשות תשובה, מטעם שכבר שב למקומו,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה