חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עד

עד
עד, שהוא ז"א, כמו שאתה אומר בבוקר יאכל עד, ... ועד הזה הוא מקום המיחד לצד זה ולצד זה, דהיינו שהוא קו האמצעי המיחד צד ימין וצד שמאל זה בזה