חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עבודת ה'

עבודת ה' וזה סוד, אם ישים אליו לבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף. כי הוא ודאי, שהרצון והמחשבה מושך המשכה ועושה מעשה בכל מה שצריך. ועל כן בתפלה, צריכים רצון והרהור לכוון בה. וכן בכל העבודות של הקב"ה, ההרהור והמחשבה עושה מעשה ומושך המשכה לכל מה שצריך.