חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

עבדו את ה׳ ביראה

עבדו את ה׳ ביראה
עבדו את ה׳ ביראה, פירושו, מי שרוצה לעבוד עבודת רבונו, מאיזה מקום הוא מתחיל, ובאיזה מקום יכוון עבודתו ליחד שם רבונו. חוזר ואומר ביראה, כי ביראה שהיא המלכות, הוא התחלת העבודה, ממטה למעלה. כי ספירה הראשונה ממטה למעלה היא מלכות.