חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

סובב

סובב
וסובב, פירושו גורם מסבב.