חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

סדר ישיבת התועדות

תוכן

תשמ"ו מאמר יז חז"ל במסכת ברכות (דף לב), וז"ל דריש ר' שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה, ואח"כ יתפלל, מנ"ל ממשה, דכתיב ואתחנן וכו'. ופירש זה אאמו"ר זצ"ל, היות שמי שרוצה לבקש ממי שהוא שיעשה לו טובה, הוא צריך לדעת אם יש בידו לתת לו מה שהוא מבקש ממנו, כי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה