חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נ

תוכן

נ. וזה שכתבו המקובלים שהעולם נמצא במרכז הכל, שהוא להורות על האמור, אשר הסוף מעשה הוא העולם הראשון, דהיינו, התכלית, והריחוק מהתכלית נקרא ירידת העולמות ממאצילם עד לעולם הזה הגשמי הרחוק מהתכלית יותר מכולם. אמנם סופם של הגשמיים כולם להתפתח לאט לאט, ולבוא עד תכליתם שחשב עליהם הבורא ית', דהיינו, עולם הא', שבערך עולם הזה שאנו נמצאים בו, הוא עולם האחרון, דהיינו סוף דבר, וממילא נדמה הדבר שעולם התכלית הוא עולם הא', ועולם התכלית הוא עולם האחרון, ואנו בני עולם הזה, באמצע ביניהם.