חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נתיב לא ידעו עיט

נתיב לא ידעו עיט
הוא כתר עליון דאיהו שלימו דנש"ב דלא אתיהיב למשה