חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נתיב דלא אתידע

נתיב דלא אתידע
בחינת מלכות דצמצום א' נקראת נתיב דלא אתידע. משום שאין שום זווג נוהג עליה באצילות מרדל"א ולמטה.
חלק יד' אות נ"ג