חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נשמות ישנות

נשמות ישנות
נשמות חדשות, וזהו רק כלפי הב"ן, כי הן נמשכות ממ"ה החדש, וע"כ נקראות חדשות, לאפוקי מבחינת נשמות דב"ן שהן ישנות.
חלק יד' אות י"ח