חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

נשמות חדשות-ב' בחינות נשמות חדשות

ב' בחינות נשמות חדשות
יש ב' בחינות נשמות חדשות: א' הן חדשות ממש, הנמשכות מחכמה דאו"י, ואלו אינן באות כלל בעולם התיקון... ויש בחינת התחדשות הנשמות, הבאים מבחינת חכמה דל"ב נתיבות... ובאלו הנשמות הבאות בדרך התחדשות יש ג"כ ב' בחינות: א' נשמות חדשות פב"פ, שזה היה נוהג בזמן הבית... משא"כ אחר החורבן... נשמות חדשות מבחינת אב"א. ולא מבחינת פנים בפנים.
חלק יד' אות י"ח